Cookiebeleid

Wie verwerkt uw gegevens?

Miss Blink met maatschappelijke zetel te Bissegem, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Kortrijk,  onder ondernemingsnummer BE 0563.344.227, hierna genoemd Anne-Sophie Blieck, is de verwerkingsverantwoordelijke en de beheerder onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming van de persoonlijke gegevens die u bij mij indient.
 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of mobiele telefoon dat het mogelijk maakt om gegevens op te slaan en te traceren over het gebruik van de website.  Miss Blink gebruikt cookies om jou te identificeren of om bijvoorbeeld jouw productselectie op te slaan in jouw winkelmandje.  Cookies worden beheerd door jouw internet browser.

Cookies zijn ofwel: 
i) sessie-specifiek, wat betekent dat deze worden verwijderd van jouw computer als de sessie of de browser afgesloten is; of
ii) permanent, wat betekent dat deze worden opgeslagen op jouw computer tot dat deze verwijderd worden.
 

Welke cookies gebruikt mijn website?

MIjn website gebruikt zowel sessie-specifieke als permanente cookies.  Miss Blink gebruikt elk van de volgende categorieën cookies:

Functionele cookies helpen een website te functioneren en de service aan te bieden die gebruikers bij het gebruik van een website verwachten, zoals navigatie, toegang tot beveiligde onderdelen, etc.    Deze cookies zijn noodzakelijk en zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren, bijvoorbeeld voorkeurscookies om de website toe te laten de selectie te onthouden in verband met taal, regio, leeftijd,.. Deze cookies zijn niet cruciaal, maar bevorderen de ervaring van de gebruiker.

Performance cookies verzamelen gegevens over hoe een gebruiker omgaat met de website. Dit kan zijn omtrent de pagina’s die de gebruiker het meest bezoekt, zijn activiteit op de website en hoe vaak hij terugkomt.

Targeting cookies zoals social sharing cookies – mijn website bevat sociale knoppen die toelaten aan klanten om producten te delen op sociale netwerken zoals Facebook of Instagram. Als gebruikers hierop klikken, zullen de meeste een third party cookie plaatsen. 
(Voor meer informatie: http://www.facebook.com/about/privacy/)


Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die aangeboden wordt door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer geplaatst worden) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Jouw toestemming bij het gebruik van cookies?

Toestemming van de gebruiker is niet noodzakelijk voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de diensten.
Anderzijds is toestemming wel noodzakelijk voor de andere cookies: performance cookies, functionele cookies & targeting cookies.

Het gebruik van deze cookies vereist een geldige, vrije, specifieke, geïnformeerde en actieve goedkeuring.  Geïmpliceerde toestemming is niet langer voldoende. Toestemming moet gegeven worden door middel van een bevestigende actie, zoals het aanklikken van een opt-in of het kiezen van settings of voorkeuren in een menu.  Het eenvoudigweg bezoeken van de website geldt niet als toestemming.

Als er geen vrije keuze is, is er geen geldige toestemming.  Daarom geeft Miss Blink de optie om zowel cookies te accepteren als te weigeren.  Miss Blink biedt daarom een opt-out optie aan. Zelfs na het verkrijgen van toestemming biedt Miss Blink de optie aan om de toestemming in te trekken.
 

Wijziging

Dit cookiebeleid kan wijzigen in de toekomst. Deze wijzigingen gaan in op het moment van het publiceren van het gewijzigde beleid. Gebruikers van mijn website worden aangeraden om regelmatig het privacy- en cookiebeleid te raadplegen voor mogelijke wijzigingen.


Contacteer me

Voor vragen over deze cookie policy, gelieve Miss Blink te contacteren.