Ziekenzorg cm

Freelance lesgeefster/vormster (2014- …)

Doelgroep: chronische zieken, eenzame ouderen, vrijwilligers

Thema avonden gezondheid