Author Archive:

Lees hier waarom de lever niet altijd in staat is om te ontgiften

Wist je dat de lever wel meer dan 500 functies heeft en hiermee een cruciale rol speelt in onze gezondheid?  Ontgifting, instaan voor een stabiele bloedsuikerspiegel, bloedstolling, vorming van cholesterol, productie van gal, omzetten van voeding in actieve nutriënten, activeren van vitamine D3 zijn maar enkele van de 500 functies die de lever heeft.

Ik zoom wat verder in op de rol van ontgifting.

Wat moet de lever precies gaan ontgiften?  Dit zijn zowel omgevingstoxines, voedingstoxines als hormonen en gebeurt in 2 fases;  eerst en vooral worden schadelijke stoffen wateroplosbaar gemaakt zodoende ze via de urine kunnen worden uitgescheiden.  In tweede instantie worden toxines onschadelijk gemaakt.

Maar is ontgifting door de lever wel altijd mogelijk?  Wanneer lukt dit niet?  En wat kunnen we eraan doen?

Ik noem 3 redenen op waarom het de lever niet lukt om te ontgiften.

 

 1. De lever heeft andere prioriteiten.

Eerder noemde ik op dat de lever ook onze bloedsuikerspiegel stabiel tracht te houden.  Bij obesitas, diabetes, insulineresistentie, teveel en langdurige stress, LGI (laaggradige ontstekingen) heeft de lever het zwaar te verduren aangezien er vaak heel veel suiker verwerkt dient te worden (diabetes en obesitas) of aangemaakt (chronische stress, LGI, insulineresistentie).  Een lever kan ook insulineresistent worden oftewel ongevoelig aan insuline zodoende hij niet meer kan inschatten of er nu veel of weinig glucose in de bloedbaan aanwezig is.  Dus zal hij voor de zekerheid nog meer suiker aanmaken.  Dit is 1 van de redenen waarom we een vervette lever krijgen.

Wist je dat 15 à 30% van onze bevolking te maken heeft met een vervette lever?  Ook wel NAFLD genoemd.

De lever kan zich eventjes permitteren om niet te ontgiften.  Hij slaat dan voorlopig toxines en hormonen op in de vetcellen.  Let dan zeker op als je een detox- of afvalkuur doet:  vetweefsel wordt afgebroken waardoor deze gifstoffen weer vrij komen. Daarom is het beter om eerst de werking van de lever te verbeteren, voordat er begonnen wordt aan een detox/ontgiftigingskuur.  Dan kan de lever de vrijgekomen toxinen alsnog goed verwerken.

On the long run wordt niet kunnen ontgiften een zeer grote belasting voor de lever zelf en het ganse lichaam.  Uiteindelijk ga je van ‘niet meer kunnen ontgiften’ langzaam dood.

 

 1. Reden nummer 2 is dat de 2 verschillende fases van ontgiften moeizaam verlopen

Mogelijkheden hierbij zijn:

 • Er is een te grote aanvoer van toxines (alcohol, koffie, medicijnen, bewerkte voeding, te laat eten, teveel eten, enz.)
 • Fase 2 heeft bouwstoffen tekort
 • Er zijn enzymen en co-factoren nodig en die zijn niet voorradig

 

 1. De derde reden kan zijn dat fase 1 veel te snel gaat waardoor fase 2 niet goed kan volgen

Hierdoor kunnen de vrije radicalen onvoldoende onschadelijk gemaakt worden.  Vrije radicalen beschadigen al onze cellen en activeren hierdoor ons immuunsysteem.  Niet goed dus!

Hoe het met je lever gesteld is kan je meten in je bloed. 

Leverenzymen die alleen in de lever zouden moeten terug te vinden zijn, komen nu in je bloed terecht. Dit wijst op schade aan je lever.  Vind je hier ook bilirubine in terug dan moet je eens nagaan hoe het gesteld is met je lever of galblaas.

Ook je urine kan je veel vertellen.  Teveel vrije hormonen in je urine wijst op het niet kunnen ontgiften van je lever.

Als je lever dus niet detoxt dan moet je op zoek gaan naar de oorzaak waarom de lever niet detoxt.

Zorg dus goed voor je lever zodat je lever goed voor jou kan zorgen!

Vind je dit artikel interessant?  Sla het op of deel het met vrienden en familie.

 

Veel leesplezier!

Gezonde groet,

Anne-Sophie

Het is wereldkankerdag en dat verdient de nodige aandacht!

4 februari: wereldkankerdag.

Kanker wordt vaak geassocieerd met een genetische ziekte.  “Het zit in de genen”.  Maar wist je eigenlijk dat kanker in feite een ‘mitochondriale’ of stofwisselingsziekte’ is: door een fout of veranderingen in ons metabolisme in de eerste plaats verandert onze genetische code en ontwikkelen we kanker.  Om het met een voorbeeld te zeggen: in feite kunnen wij overleven met heel wat slechte virussen, bacteriën ja zelfs metastasen in ons lichaam.  Ons immuunsysteem heeft hiervoor een soort contract afgesloten met die schadelijke beestjes.  De vraag is eerder: wanneer wordt dit contract teniet gedaan en gaat kanker zich ontwikkelen?

De huidige behandelingen bestaan er in om de kankercel te gaan bestrijden.  Chemotherapie en radiotherapie zijn klassiekers.  Maar zou het niet beter zijn om het overlevingsmechanisme van de kankercel te begrijpen en daarop in te spelen zodoende die niet meer kan groeien?  Een kankercel ontstaat uit een cel die niet de juiste voeding meer vindt.  Er is geen zuurstof-en voedingstoevoer meer om één of andere reden.  Dit kunnen bv. chronische ontstekingen zijn door cellen die op elkaar gepakt zijn.  Het is als het ware een cel die afziet want zonder die voeding kan zij niet langer overleven.  Om die reden verandert ze haar metabolisme en put ze energie uit andere cellen.  Mitochondriën of energiefabriekjes worden beschadigd.  Dit verklaart waarom kankerpatiënten zo moe zijn.  Ze gaat hiervoor ook bepaalde genen die normaal gezien stil worden gehouden, wakker gaan maken wat er ook voor zorgt dat het immuunsysteem deze cel niet meer gaat aanvallen.  Hoe meer van die programma’s (genen) er open staan, hoe kwaadaardiger de kanker.

Tot zo’n 200 à 300 jaar terug was kanker heel uitzonderlijk.  Pas met de industrialisatie is kanker zich beginnen ontwikkelen.  We kunnen daardoor ook poneren dat de voeding die we van dan zijn beginnen consumeren haaks staat tegenover hoe we zijn voorgeprogrammeerd.  En iedere kankercel heeft suiker nodig!  Vermijd daarom zoveel mogelijk geraffineerde suiker.  Het eten van veel suiker zorgt voor bloedsuikerpieken en als logisch gevolg insulinepieken.  En hoe meer insulinepieken je toelaat, hoe ongevoeliger je wordt aan insuline.  Je pancreas kent geen grenzen en blijft insuline produceren.  Je wordt insulineresistent.  Maar insuline is een groeihormoon.  Dit wil zeggen dat insuline cellen of weefsels laat groeien die niet altijd moeten groeien.  En dat is eveneens een fenomeen dat optreedt bij kanker.
Daarnaast dwing je jezelf steeds in groeifase als je teveel aantal keer eet of je porties te groot zijn.  Je groeifactoren en receptoren stijgen wat een zekere nood creëert.  Het is daarom belangrijk om die onbewuste groei, wat kanker letterlijk is, niet te gaan stimuleren.  Af en toe rusten, ja zelf vasten, zorgt ervoor dat je in herstelmodus terechtkomt.

Maar ook vaccinatie, chronische stress, milieuvervuiling, etcetera zorgen ervoor dat ons immuunsysteem het bijzonder druk heeft met het aanvechten van (laaggradige) ontstekingen die hierdoor ontstaan met als gevolg dat er minder mogelijkheid is tot het aanvechten van een kankercel…

Mijn conclusie bij kanker is: werk zo veel mogelijk preventief. Voeding is het beste medicijn.  Vermijd medicatie of chemotherapie dat symptomatisch werkt en een regelrechte aanval is op het ganse lichaam maar kies eerder voor immuuntherapie dat je ganse verdedigingsmechanisme aansterkt.

Gezonde groetjes,

Anne-Sophie alias Miss Blink

Wist je dat cholesterol een goede rol vervult in ons lichaam en er geen verband is met hart-en vaatziektes?

Op 29 september vindt de Internationale dag van het Hart plaats.
Om die reden wens ik even in te zoomen op hart-en vaatziekts (HVZ) en cholesterol.

Cholesterol wordt vaak als iets slecht gezien.

Maar wist je dat cholesterol heel wat broodnodige en heilzame effecten heeft?
Cholesterol wordt voor 97% autonoom gemaakt in de lever als een soort “u vraagt, wij maken”. Soms is het nodig om de cholesterol te doen verhogen. Zo is cholesterol nodig om bv. bloedvaten te repareren, het staat in voor het maken van stevige celmembranen, het is een antipathogeen, vitamine D wordt ermee aangemaakt, alsook hormonen zoals geslachtshormonen en stresshormonen.  Ons lichaam beschikt over een eigen systeem dat instaat voor de regulatie van de cholesterolwaardes.

Een hoge cholesterol-waarde in je bloed wil je dus iets zeggen.  Het is als het ware je vriend die je wil helpen…

Want cholesterol treedt op bij schade aan de bloedvaten. Het wil namelijk zijn gereedschapskist openen en gaan repareren. Het zal dus veel hoger staan als er hart-en vaatziektes zijn maar is helemaal niet dé oorzaak van hart-en vaatziektes. LDL of het ‘slechte’ vet wordt vaak geassocieerd met atherosclerose. Maar zouden we niet beter het verhaal omdraaien? LDL is hoog omdat er mogelijk reeds atherosclerose aanwezig is…. En wist je dat families met hypercholesterolemie in de genen vaak minder ziek zijn?

Cholesterol mag dus absoluut niet als grote boosdoener worden gezien.

En we kunnen eigenlijk niet spreken van ‘goed’ (HDL) vet en ‘slecht’ (LDL) vet.  Beiden zijn nodig en het ene helpt het andere. Triglyceriden horen niet onder de noemer cholestrol en zijn niet ok.
Een hoge LDL is op zich dus zeker ok als ook de HDL voldoende hoog is.  Daarom is het veel interessanter om naar ratio’s of verhoudingen te gaan kijken: bv. totale cholesterol op HDL moet <4 zijn.  TG/HDL > 1 is niet ok.  Of HDL/LDL: 1,7 is een heel goede waarde.

Een te lang, te hoge LDL mits een te lage HDL zal ik verhelpen zoniet kan de LDL niet voldoende opgeruimd worden door het HDL en zal dit te lang blijven staan in de bloedbaan. Dit vet gaat oxideren wat dan weer schade geeft. Maar het blijft dus ook steeds de oefening om de oorzaak van de hoge LDL te checken. Leefstijl is hierbij heel belangrijk.

En hoe zit het met cholesterolverlagende middelen zoals statines?  Maar liefst 1 op 4 van de 40-plussers in België neemt een statine!  Ik ben alleszins geen voorstaander.  Waarom?  Statines hebben geen aanwijsbaar nut.  Ze leiden niet tot een afname van het aantal hart-en vaatziektes.  Sommige studies tonen echter aan dat het leidt tot een verhoging van het aantal hart-en vaatziektes. En plus: ze verlagen ook je HDL!  En zoals ik eerder zei: een hoge cholesterol wil je net iets vertellen!

Wat er wel als één van de boosdoeners van HVZ kan aangeduid worden, is suiker in al zijn vormen.  In meerdere studies werd het risico op HVZ aangetoond bij het vervangen van verzadigde vetten door geraffineerde koolhydraten en suikers.  En by the way: niet alleen HVZ maar ook andere chronische ziektes…

Ik verwijs hierbij ook naar een eerdere video van mijzelf die een soort van samenvatting weergeeft. Klik hier voor de video.

Zorg voor je hart, zorg voor jezelf, zorg voor je gezondheid!

Gezonde groetjes,

Anne-Sophie

Wist je dat migraine eigenlijk veelal een leverprobleem is?

Maandag, 12 september: Internationale dag van de migraine.

Heel wat mensen hebben last van migraine zodoende ik hier graag een blogartikeltje wil aan wijden.

Wist je dat migraine een complex fenomeen is waarbij het probleem niet lokaal in de hersenen ligt maar zich elders situeert waar je niet onmiddellijk zou aan denken?

Feit is dat migraine een reactie is van de hersenen op iets dat niet hoort in je bloedbaan te zitten.  Hersenen mogen door niets of niemand beschadigd worden dus treedt er een verdedigingsmechanisme op via vasoconstrictie ofwel het afsnoeren van de bloedtoevoer.  Zo geraken geen toxische stoffen tot aan ons brein en is er geen schade mogelijk.  Dit is bv. het geval bij menstruele migraine:  bij de afbraak van oestrogeen ontstaan er afbraakstoffen die toxisch voor de hersenen kunnen zijn.  Eénmaal de schadelijke stoffen werden uitgeplast, treedt er een reactieve vasodilatatie op: een plotse bloedtoevoer van jewelste en dat verklaart de migraine.

Zo kan je wel stellen dat migraine eigenlijk een leverprobleem is want de lever heeft de toxische stoffen niet opgeruimd maar laten zitten in de bloedbaan, wat één van de hoofdtaken is van de lever.  Als Miss Blink speel ik graag Sherlock Holmes, althans wat gezondheidskwesties betreft 😉 en stel ik me de terechte vraag: waarom deed de lever niet aan ontgifting?  Migraine kan je in die zin zien als een enorm energietekort in de hersenen omdat alle energie in iets anders opgaat.  In wat dan vraag je je misschien af?  Dat kan een immer actief immuunsysteem zijn.  Een laaggradige ontsteking bv. dat tonnen energie vergt en waarvoor de lever als enige hoofdopdracht heeft om aan gluconeogenese te doen oftewel aanlevering van glucose aan het immuunsysteem.  Ontgifting heeft de lever om die reden opzijgeschoven…

Andere oorzaken van migraine kunnen zijn:

 • Een te hoog homocysteïne-gehalte in het bloed door eventuele slechte methylering.
 • Een te hevige ontstekingsreactie bij de menstruatie want dat is wat menstrueren is: het baarmoederslijmvlies wordt afgebroken en hierop ontstaat een ontstekingsreactie ahv een bloeding. Als er teveel bloedverlies is of er zijn teveel ontstekingsstofjes vrijgekomen dan kan dit ook migraine in de hand werken. Naast uiteraard stress en ondervoeding.

Heb je vragen voor me? Ik sta zoals steeds voor je klaar!  Sla dit bericht op of stuur het door naar iemand waarvan je denkt dat die er baat bij heeft deze informatie te verkrijgen.

Met gezonde groetjes

Miss Blink

Het is examen-tijd! Tips en tricks waar je als mama of papa jouw kind kan bij helpen

Het is wist-je-dat je woensdag en bovendien EXAMEN-tijd!

Lees hier alles over hoe je je dochter of zoon kan helpen om bergen leerstof in hun (kleine) brein(tje) te krijgen.

 1. Zorg voor de juiste voedings-en bouwstof 

Hersenen bestaan voor 50-60% uit vetzuren.  30% zijn meervoudig onverzadigd: AA en DHA.
Maar wist je dat je je hersenen perfect en goed kan gaan voeden, jaja zelf en zeker in examentijd!  Wat hebben hersenen dan vooral nodig?  Vet.  Ja vet.  Geen glucose of suiker maar vet (wat vaak nog anders verkondigd wordt!).  Ga voor ketogeen.
Vermijd daarom zoveel mogelijk koolhydraten of suikers zoals bv. boterhammen met confituur, choco- of speculoospasta en kies wat meer voor een ontbijt met zalm, avocado, eitjes, noten en zaadjes.  Probeer ook al eens meer vette vis, schaal-en schelpdieren, algen, krill als lunch of avondmaal op de menu te zetten ipv pizza en pasta.

Zet uw kind zeker NIET op een vegetarisch regime! Dat geldt niet alleen voor de examenperiode maar voor ALTIJD.  Een groeiend kind heeft bijzonder veel goeie vetten en eiwitten nodig om nieuw weefsel en cellen te bouwen en te onderhouden dus zet uw kind NOOIT of TENIMMER op een vegetarisch dieet.  U geraakt gegarandeerd in de problemen.

 1. Vermijd ganse dag door eten

Zakjes snoep, cholocade en zakjes chips liggen al vaak rond bureau en bed van elke student.  Flessen coca of fanta vergezellen die zakjes.  Maar in feite werken hersenen het best op een nuchtere maag!  Waarom?  Je schakelt over naar een ketogene- oftewel vetverbranding.
Onderzoek wijst uit dat een ontbijt rijk aan suikers ervoor zorgt dat de cognitieve capaciteit na 1 tot 1,5u maar liefst 33% lager is dan wie zonder snelle koolhydraten en suikers ontbijt.  Kies je voor eiwitten en de juiste vetten dan hou je je suikerspiegel stabiel.
Net door die stabiele suikerspiegel kunnen de transportkanaaltjes voor glucose naar de hersenen zich openen zodat er constante energie naar stroomt.  Uw kind zal zich zoveel keer beter kunnen concentreren.

 1. Verwen je jongsters op de juiste manier

Zoals een leuke manier van ontspanning, beweging of sport, dansen op hun favoriete muziek of neem hen eens mee naar het bos.  Maar probeer niet toe te geven aan die zakjes chips, chocolade en snoep en frisdrank omdat je denkt dat ze “je hen toch iets mag gunnen tijdens die zware periode’.  Probeer ook pizza en pasta uit te stellen tot na de examens.

 1. Wist je dat bewegen of sport de zuurstofvoorziening naar de hersenen garandeert?

Laat daarom je kind elk uur zeker 5’ een sitting break doen.  Laat hem of haar springen, lopen, dansen, pompen, maakt niet uit als hij/zij maar beweegt.

 1. Vermijd te langdurige blootstelling aan stress

Probeer ook eens volgende zaken uit om stress aan te pakken: vasten, honger, koude, dorst

 1. Voldoende slaap

Slaap zorgt voor het reinigen van de hersenen.  Een kwalitatieve slaap van zeker 8-9u zorgt ervoor dat je je hersenen ontgift.  Het glymfatisch systeem is 10x actiever tijdens de slaap zodoende afvalstoffen kunnen worden afgevoerd.  Hiermee versterk je uiteraard ook je geheugen.

Probeer het vaste uur om te gaan slapen te behouden alsook het aantal uren slaap.  Boet je aan slaap in omdat je dat laatste hoofdstuk er nog zeker moet instappen dan kan de hersenfunctie al na een paar dagen sterk verminderen.

 1. Tjdens deze periode van stress kunnen onze hersenen wel een extra boost gebruiken.  Denk daarom aan kwalitatieve voedingssupplementen. En geen 1+1 gratis toestanden.

Denk aan ribose, PQQ of ubiquinol

Zij zorgen voor een betere mitochondriale werking zodoende onze cellen meer van energie worden voorzien.  Ribose geeft op natuurlijke manier energie om iets dat vrij veel inspanning vergt tot een vlot einde te kunnen brengen.  Bv.  een lange autorit, lange examenperiode.

Omega 3 (DHA, krill) die je best ’s avonds net voor slapengaan en zonder eten geeft.  Op die manier gaat deze rechtstreeks naar de hersenen.  Naast voeding voor de hersenen wordt omega 3 en krill ingezet om stresbestendigheid en weerbaarheid te laten toenemen.   Rhodiola rosea doet dit trouwens ook.

Magnesium zorgt ervoor dat je je doorbloeding verbetert, ook ter hoogte van de hersenen.

L-Glutamine, glutaminezuur en GABA zijn goeie ontgifters van de hersenen

Ashwaganda heeft een regulerende werking op hersenen, zenuwstelsel, immuunsysteem, stofwisseling en hormonaal systeem.  Het heeft stressverlagende effecten